Rozpočet a rozpočtová opatření

V listinné podobě jsou rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření k nahlédnutí u vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL-město Ing. Evy Kodetové, č. dv. 281, Velká Hradební 2336/8A (vchod z átria) a na úřední desce.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
23.1.2024
31.12.2024
Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2023 č. RO223015
Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2023 č. RO223015
21.12.2023
31.12.2024
Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2023 č. RO223014
Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2023 č. RO223013
21.12.2023
31.12.2024
Rozpočtové provizorium MO Ústí nad Labem - město
Rozpočtové provizorium MO Ústí nad Labem - město
RP tabulka.pdf