Vítání občánků

Městský obvod Ústí n. L. – město pořádá pro své nejmladší obyvatele a jejich rodiče a prarodiče VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se zavedením služby občanům s trvalým pobytem v MO ÚL – město, a to zajištěním slavnostního obřadu Vítání občánků, kterým bychom Vám chtěli poděkovat za rozhodnutí žít a založit rodinu právě v našem obvodě. Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit tohoto slavnostního obřadu? Z legislativních důvodů je nutné, abyste nejdříve vyplnili stručnou žádost a odevzdali ji nejdéle do tří měsíců po narození dítětě na ÚMO ÚL – město a vyčkali na pozvánku s termínem, kdy se obřad bude konat. Při obřadu obdržíte drobný dárek.
Vyplněním této žádosti není dotčeno Vaše právo požádat si o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem, který zajišťuje Magistrát města ÚL, odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),  z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Ústí nad Labem – město informuje, že během pořádání akce dochází ve veřejném zájmu k pořizování fotografií za účelem dokumentování průběhu akce. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu www.mesto-ul.cz., v kronice MO ÚL - město či v tištěných médiích.  Z příležitostně pořízených fotografií nejsou vytvářeny evidence a nejsou k zobrazeným osobám systematicky přiřazovány žádné další osobní údaje. Fotograf je v průběhu akce řádně označen.
Účastí na akci udělujete konkludentní souhlas s fotografováním a uveřejněním fotografií, tento souhlas máte právo následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením na adresu Úřadu MO ÚL – město, Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Žádost je dále k dispozici na ÚMO ÚL – město na matrice – úseku narození, na podatelně, sekretariátě. Žádost může být podána osobně nebo elektronicky. Obřad se bude konat zhruba 4x za rok v obřadní síni W. Churchilla 4, ÚL.

Podmínky k získání finančního daru na prvorozené dítě  - projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“.