Aktuality

Rekonstrukce předzahrádek v ulici Spartakiádní

Jedná se o plochu před domy č. o. 25 - 31. Na části plochy došlo k zahoření jalovců (u kontejnerů), na velké části byly jalovce odstraněny na základě Rozhodnutí. Za keře vykácené v rámci Rozhodnutí byla nařízena náhradní výsadba.

Pořízení svozového vozu na tříděný odpad

- projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje.

V roce 2024 se podařilo na základě žádosti získat z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 dotaci ve výši 1 080 280,- Kč.

Barevná živoucí přehlídka na Masarykově ulici

Během loňského roku bylo strojově v ulici Masarykova vysazeno 14 000 ks okrasných cibulovin. Jejich krásné barvy můžete vidět právě nyní.

Provedení řezu aleje javorů v ulici Pasteurova

Ve dnech 4. a 5. 3. 2024 byl proveden řez aleje javorů v ul. Pasteurova. Z cca 29 ks javorů byly odstraněny zejména části zasahující k domům a bylo provedeno prosvětlení v rámci možností.

Obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ v parčíku v ulici K Vavřinečku

V letošním roce byla provedena obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury. Socha je umístěna v parčíku v ulici K Vavřinečku.

Otevření dětského hřiště v ulici Baráčnická po kompletní obměně herních prvků

Radnice Městského obvodu ÚL – město pokračuje neustále v obnově dětských hřišť na svém území. Tentokrát byla dokončena kompletní obměna dětského hřiště v ulici Baráčnická, které bylo vybudováno v roce 2006.

Podzimní výsadba cibulovin

Cibulky byly vysázeny v ulici Masarykova do záhonu, kde byly již strojově vysazeny lilie v roce 2020 a výsadba na ně navázala. Do země přišlo 14 tisíc ks cibulek v 7 druzích v té nejlepší kvalitě ( tulipány, narcisy, krokusy, modřence, ladoňky..)

Dokončení výsadby živého plotu v ulici Všebořická - Kosmonautů

V části ulic Všebořická a Kosmonautů byla dokončena výsadba živého plotu z habru obecného.

Realizované opravy schodišť a chodníků během léta

12. 6. 2023 byla zahájena oprava spojovacího schodiště v zeleni k č. p. 2430-7 na p. p. č. 1568-3 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. Malátova. Oprava byla dokončena 27.6. 2023.

Úpravy zeleně během léta

V současné době jsou objednány v některých lokalitách 3. a v některých již 4. seče s tím, že zhotovitelé dostali pokyny sekat s rozmyslem a pouze dle potřeby. Po deštích v minulých dnech předpokládáme rychlý nárůst porostu.