Milostivé léto 3

Milostivé léto 3
28.7.2023
Oddlužovací akci Milostivé léto schválili zastupitelé na mimořádném zastupitelstvu. Akce navazuje na předchozí ročníky a umožňuje zbavit se určitých daňových dluhů.

Dle zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto 3“) vzniká možnost zažádat o odpuštění příslušenství daně, a to konkrétně v případě místních poplatků města a odvodů za porušení rozpočtové kázně, které spravuje magistrát města nebo úřad městského obvodu příslušného města či městského obvodu.

Daňové milostivé léto 3 - podmínky

 1. Musí se jednat o dluh, který není vymáhaný soudním exekutorem
 2. U místního poplatku se jedná o vyměřené navýšení a exekuční náklady při daňové exekuci vedenou Magistrátem města Ústí nad Labem nebo Úřady městských obvodů města Ústí nad Labem
 3. Dluh musel vzniknout nejpozději do 30. 9. 2022.
 4. Dlužník musí od 1. 7. 2023 podat žádost a poté nejpozději do 30.11. 2023 uhradit jistinu dluhu
 5. Podání žádosti bude možné učinit všemi standardními způsoby i prostřednictvím e-mailu.
 6. Po uhrazení jistiny dluhu bude zbytek dluhu, jako je navýšení poplatku a exekuční náklady odpuštěn.

Splátky

Zákon alternativně počítá s možností rozložení úhrady nedoplatku na 12 měsíčních splátek při splnění následujících podmínek:

 • Je potřeba podání žádosti o rozložení na splátky v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023,
 • jednotlivý nedoplatek, o jehož „splátkování“ je žádáno, musí být vyšší než 5 000 Kč,
 • nejedná se o nedoplatek, v jehož případě již bylo povoleno posečkání dle daňového řádu, nebo rozložení jeho úhrady na splátky
 • první splátka je splatná již k 30. listopadu 2023

Druhou podmínkou je podání žádosti o mimořádné odpuštění příslušenství daně. Žádost je potřeba podat v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Podání žádosti bude možné učinit všemi standardními způsoby i prostřednictvím e-mailu.

Automatický zánik bagatelních nedoplatků

Ke dni rozhodnutí zastupitelstva obce o přistoupení k aplikaci zákona č. 182/2023 Sb. o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (předpokládané předložení zastupitelstvu obce je 4. 9. 2023) dále zákon stanovuje automatický zánik drobných nedoplatků na dani nebo na příslušenství daně u všech daňových dlužníků v případě, že:

 • se jedná o nedoplatek vzniklý do rozhodného dne 30. září 2022;
 • jednotlivý nedoplatek v době účinnosti zákona nedosáhne 200 Kč
 • součet jednotlivých nedoplatků evidovaných u téhož správce daně nesmí přesáhnout výši 1 000 Kč.

Dokumenty ke stažení

 

Leták milostivého léta 3