Prohlášení o přístupnosti

ÚMO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.mesto-ul.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

  • Některé obrázky na internetové stránce neobsahují textový popis.
  • Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
  • Některé odkazy nemají jasný účel odkazu v kontextu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 12. 10. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce úřadu městského obvodu:
ÚMO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem
E-mail: podatelna.mesto@mag-ul.cz, tel.: 475 272 231

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.