Telefonické kontakty

Spojovatelka: 475 272 231
 

Starosta MO ÚL - město

Ing. Tomáš Kirbs – 263
tomas.kirbs@mag-ul.cz

Místostarosta MO ÚL - město
Bc. Lukáš Pokorný – 266
475272377 – lukas.pokorny@mag-ul.cz

Tajemnice ÚMO ÚL - město
Mgr. Darina Kaliničová – 265
475272376 – darina.kalinicova@mag-ul.cz

Sekretářka
Marcela Gothová – 264
475272277 – marcela.gothova@mag-ul.cz

Oznámení shromáždění, veřejné sbírky, ztráty
a nálezy, volby
Tereza Maštalířová – 253
475272263 – tereza.mastalirova@mag-ul.cz

  

Vedoucí oddělení hospodářské správy
Dana Koudelkova – 268
475272275 – dana.koudelkova@mag-ul.cz

Správce sítě - referent
Aleš Nebáznivý – 159
475272434 – ales.nebaznivy@mag-ul.cz

Podatelna, 1. patro
Šárka Poláčková – 176
475272231 – sarka.polackova2@mag-ul.cz

Pokladna, 1. patro
Zuzana Udržalová – 175
475272230 – zuzana.udrzalova@mag-ul.cz

Hospodářka
Kateřina Šafaříková – 182
475272433 – katerina.safarikova@mag-ul.cz

Šatna – úklid
A.Wardaková, H.Dostálová – 161
475272333

Spisovna W. Churchilla 4
Eva Pokrupová
475211534 – eva.pokrupova@mag-ul.cz

Správce W.Churcilla 4
Vlastimil Horňák
475216580 – vlastimil.hornak@mag-ul.cz

zasedací místnost velká č. 166
475272274

Ekonomický odbor 2. patro

Vedoucí ekonomického odboru
Ing. Eva Kodetová – 281
475272337 – eva.kodetova@mag-ul.cz

Mzdová účetní, personální práce,
Mgr. Jiřina Mansfeldová – 283
475272369 – jirina.mansfeldova@mag-ul.cz

Vedoucí oddělení  místních poplatků
BC. Hana Dostálová – 279
475272368 – hana.dostalova@mag-ul.cz
VHP, psi, příspěvky, místní poplatky

Místní poplatky, veřejná prostranství, parkovací místa, reklama
Pavlína Nekolová – 257
475272335 – pavlina.nekolova@mag-ul.cz

Výherní hrací přístroje, tombola, VLT
Bc. Kateřina Kulhánková – 278
475272334 – katerina.kulhankova@mag-ul.cz

Vedoucí oddělení účetnictví, platební styk
Daniela Skálová – 255
475272365 – daniela.skalova@mag-ul.cz

Účetní hospodářské činnosti, nájemní z pozemku
Dagmar Valová – 280
475272370 – dagmar.valova@mag-ul.cz

Účetní výdaje
Jitka Petreková – 282
475272338 – jitka.petrekova@mag-ul.cz

Účetní příjmy, platby za přestupky, cest. náhrady
Hana Horníková – 256
475272366 – hana.hornikova@mag-ul.cz

Sociálně správní odbor 1. patro  

Vedoucí odd. matrik a evidence obyvatel
změna jména, příjmení, zápisy do zvláštní matriky
Bc. Dana Hlávková – 181
475272271 – dana.hlavkova@mag-ul.cz

Matrika - sňatky, registrované partnerství
Kamila Rennerová – 164
475272265 – kamila.rennerova@mag-ul.cz

Matrika - duplikáty, osvojení
Pavla Perci – 177
475272267 – pavla.perci@mag-ul.cz

Matrika – narození
Martina Balcarová – 178
475272268 – martina.balcarova@mag-ul.cz

Matrika – úmrtí
Monika Müllerová – 179
475272266 – monika.mullerova@mag-ul.cz

CzechPOINT, ověřování, zápis do zvláštní matriky
Radmila Vorlíčková – 180
475272269 – radmila.vorlickova@mag-ul.cz

Evidence obyvatel – trvalé pobyty
Kateřina Nováková – 163
475272270 – katerina.novakova2@mag-ul.cz

Evidence obyvatel – trvalé pobyty
Barbara Cohen – 163
475272228 – barbara.cohen@mag-ul.cz

Vedoucí oddělení přestupků 1. patro
Předsedkyně KPPP
Zuzana Černá – 168
475272259 – zuzana.cerna@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Vladimíra Černá – 173
475272476 – vladimira.cerna@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Daniela Helena Hart – 170
475272426 – daniela.hart@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Jiřina Ocztošová – 167
475272475 – jirina.ocztosova@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Šárka Misztalová – 172
475272235 – sarka.misztalova@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Michaela Petráková – 171
475272826 – michaela.petrakova@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Klára Pitelová – 169
475272225 – klara.pitelova@mag-ul.cz

referentka oddělení přestupků
Markéta Vaculíková – 174
475272258 – marketa.vaculikova@mag-ul.cz

Oddělení sociálních věcí 1. patro  

Vedoucí odd. sociálních věcí
Bc. Veronika Volencová – 186
475272367 – veronika.volencova@mag-ul.cz

Veřejný opatrovník
Michala Zemánková – 185
475272474 – michala.zemankova@mag-ul.cz

Veřejný opatrovník
Pišlová Marcela – 184
475272229 – marcela.pislova@mag-ul.cz

Sociální pracovník
Mgr. Ginnette Šianská -183
475272375   – ginnette.sianska@mag-ul.cz 

Veřejný opatrovník
Táňa Cyroňová – 156
475272234   – tana.cyronova@mag-ul.cz

Veřejný opatrovník
Šarlota Makulová – 156
475272355  – sarlota.makulova@mag-ul.cz

Sociální pracovník
Bc. Hana Řičánková – 157
475272239 – hana.ricankova@mag-ul.cz

Veřejný opatrovník
Bc. Jana Racková – 158
475272241 – jana.rackova@mag-ul.cz

Odbor správy obecního majetku 2. patro

Vedoucí odboru správy obecního majetku 
prodej a pronájem nemovitostí, prodej v kú ÚL, Předlice, Hostovice, pronájem kú Klíše, Všebořice, Skorotice, Strážky, Habrovice, Bánov
Miloslava Rückschlos – 258
475272423 – miloslava.ruckschlos@mag-ul.cz

Vedoucí oddělení majetku
správa chodníků MO – město, stavby v zeleni, parkovací místa
Roman Navrátil – 269
475272424 – roman.navratil@mag-ul.cz

Referent investic, správa domovního fondu
Petr Kotlík – 270
475272323 – petr.kotlik@mag-ul.cz

Referent investic, správa a pronájem bytů, nebytové prostory
Irena Breuerová – 272
475272328 – irena.breuerova@mag-ul.cz

Referent prodeje pozemků kú Vaňov, Bukov, pronájem pozemků kú Vaňov, Bukov, Předlice, Hostovice, ÚL
Vendulka Žáčková – 259
475272336 – vendulka.zackova@mag-ul.cz

Referent - stavební činnost, prodej nemovitostí, reklamy, stánky
xxxx – 260
475272339 – xxx.xxxxxxx@mag-ul.cz

Vedoucí odd. čistoty a zeleně
údržba veřejné zeleně, kácení a výsadba stromů
Monika Králová – 273
475272226 – monika.kralova@mag-ul.cz

Mobiliář v zeleni, hřiště, rybářské lístky, odpady
Lenka Budková – 275
475272371 – lenka.budkova@mag-ul.cz

Zeleň, čistota, rybářské lístky
Ivana Vopatová – 274
475272421 – ivana.vopatova@mag-ul.cz

Úsek VPP
Martina Planíková – 276
475272227 – martina.planikova@mag-ul.cz

 

Vrátnice budovy  8A
475272847

Vrátnice MmÚL
475271874