Projekty spolufinancované Evropskou Unií

Stručný popis cíle projektu revitalizace objektu V Kutišti 7

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště budovy, výměna otvorových výplní a zateplení stropní konstrukce v oblasti krovu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Stručný popis cíle projektu revitalizace objektů Husitská cesta 4, 6 

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím snížení energetické náročnosti objektu, zlepšení tepelně izolačních vlastností bytového domu, snížení nákladů na bydlení pro jednotlivé domácnosti a zvýšení kvality vnitřního prostředí.