Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
21.5.2024
6.6.2024
Oznámení záměru dle zák. 128/2000 Sb., č. e. 4122
Oznámení záměru pachtu pozemku p. č. 336 v k. ú. Střekov
21.5.2024
7.6.2024
Oznámení záměru Města Ústí n.L. - Uzavření nájemní smlouvy
Uzavření nájemní smlouvy - Pronájem 3 parkovacích míst v garážích v objektu "Zanádraží" kú Ústí n.L.
20.5.2024
5.6.2024
Oznámení záměru Statutární města Ústí N.L. č. e. 4093
Oznámení záměru dodateku k pachtovní smlouvě - Nová Ves
20.5.2024
5.6.2024
Oznámení záměru statutárního města Ústí n.L. č.j. ODM/25/2024
Výpůjčka částí pozemků za účelem provozu a údržby pumptracku pro subjekt Za rozvoj terénní cyklistiky MTBWork, z.s., IČ: 046033320
20.5.2024
5.6.2024
Oznámení záměru č.j. 4114
Oznámení záměru - výpůjčka pozemků MO Střekov - Svádov p.p.č.911
15.5.2024
31.5.2024
Oznámení záměru č.j.:3915/2024
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Střekov
15.5.2024
31.5.2024
Oznámení záměru č.j.3730/2024
Oznámení záměru pachtu pozemku p. č. 1914 v k. ú. Střekov
24.4.2024
4.6.2024
Oznámení záměru města č.j.17/2024
Pronájem areálu Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem
15.4.2024
16.7.2024
Veřejná vyhláška č.j.: 146373/2024
N a ř í z e n í města o o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu 407809 (LHO Ústí nad Labem – ORP Ústí nad Labem) v rámci celé obce s rozšířenou působností