Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
26.2.2024
13.3.2024
Oznámení záměru č.j.: 1563
Oznámení záměru pachtu části pozemku 175/1 v k. ú. Svádov
16.2.2024
4.3.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU č.j.: 1181
Oznámení trvalého záměru pachtu pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Olešnice u Svádova
16.2.2024
4.3.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU č.j.:1320/2024
Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2716 v k. ú. Střekov
16.2.2024
4.3.2024
Oznámení záměru č.j.:1360/2024
Oznámení záměru výpůjčky pozemku p. č. 4074/2 v k. ú. Střekov
9.2.2024
27.2.2024
Oznámení záměru č.j.1119/2024
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 26 v k. ú. Církvice