Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
12.7.2024
29.7.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU čj.: 5929/MO Střekov
PRODEJ NEMOVITOSTÍ st.p.č./p.p.č. 3291/88, 3293/1 Střekov
10.7.2024
26.7.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MO Střekov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJ NEMOVITOSTI Brná nad Labem st.p.č./p.p.č. 1413
10.7.2024
26.7.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MO Střekov
PRODEJ NEMOVITOSTI Sebuzín st.p.č./p.p.č. 905
10.7.2024
26.7.2024
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MO Střekov - Olešnice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PACHTU POZEMKU Olešnice u Svádova st.p.č./p.p.č. 102/1
10.7.2024
29.7.2024
4.7.2024
22.7.2024
Oznámení záměru č.e.5755/MO Střekov
Oznámení záměru pachtu pozemku p. č. 336 v k. ú. Střekov
4.7.2024
22.7.2024
Oznámení záměru Města Ústí nad Labem č.e.5756/MO Střekov
Oznámení záměru pachtu části pozemku p. č. 4071/1 v k. ú. Střekov
1.7.2024
22.7.2024
12.6.2024
12.8.2024
do 12.8.2024 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Statutárního města Ústí nad Labem - pronájem č.e. 31/2024 RR
Pronájem areálu Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem - Střekov Vyvěšeno 16.6.2024 do 12.8.2024
15.4.2024
16.7.2024
Veřejná vyhláška č.j.: 146373/2024
N a ř í z e n í města o o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu 407809 (LHO Ústí nad Labem – ORP Ústí nad Labem) v rámci celé obce s rozšířenou působností