Aktuálně

Rekonstrukce předzahrádek v ulici Spartakiádní

Jedná se o plochu před domy č. o. 25 - 31. Na části plochy došlo k zahoření jalovců (u kontejnerů), na velké části byly jalovce odstraněny na základě Rozhodnutí. Za keře vykácené v rámci Rozhodnutí byla nařízena náhradní výsadba.

Pořízení svozového vozu na tříděný odpad

- projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje.

V roce 2024 se podařilo na základě žádosti získat z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 dotaci ve výši 1 080 280,- Kč.

Barevná živoucí přehlídka na Masarykově ulici

Během loňského roku bylo strojově v ulici Masarykova vysazeno 14 000 ks okrasných cibulovin. Jejich krásné barvy můžete vidět právě nyní.

Provedení řezu aleje javorů v ulici Pasteurova

Ve dnech 4. a 5. 3. 2024 byl proveden řez aleje javorů v ul. Pasteurova. Z cca 29 ks javorů byly odstraněny zejména části zasahující k domům a bylo provedeno prosvětlení v rámci možností.

Důležité odkazy