Aktuálně

Barevná živoucí přehlídka na Masarykově ulici

Během loňského roku bylo strojově v ulici Masarykova vysazeno 14 000 ks okrasných cibulovin. Jejich krásné barvy můžete vidět právě nyní.

Veřejné projednání záměru vybudování rekreačního přístaviště ve Vaňově

Pozvánka na veřejné projednání záměru vybudování rekreačního přístaviště ve Vaňově dne 25.4.2024 od 16:00 hodin v objektu bývalé rastaurace Kotva - Pražská 104

Provedení řezu aleje javorů v ulici Pasteurova

Ve dnech 4. a 5. 3. 2024 byl proveden řez aleje javorů v ul. Pasteurova. Z cca 29 ks javorů byly odstraněny zejména části zasahující k domům a bylo provedeno prosvětlení v rámci možností.

Dovybavení JSDH Božtěšice - projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje

V roce 2023 se podařilo na základě žádosti získat z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných.....

Důležité odkazy