Aktuálně

Rekonstrukce předzahrádek v ulici Spartakiádní

Jedná se o plochu před domy č. o. 25 - 31. Na části plochy došlo k zahoření jalovců (u kontejnerů), na velké části byly jalovce odstraněny na základě Rozhodnutí. Za keře vykácené v rámci Rozhodnutí byla nařízena náhradní výsadba.

Pořízení svozového vozu na tříděný odpad

- projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje.

V roce 2024 se podařilo na základě žádosti získat z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 dotaci ve výši 1 080 280,- Kč.

Obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ v parčíku v ulici K Vavřinečku

V letošním roce byla provedena obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury. Socha je umístěna v parčíku v ulici K Vavřinečku.

Otevření dětského hřiště v ulici Baráčnická po kompletní obměně herních prvků

Radnice Městského obvodu ÚL – město pokračuje neustále v obnově dětských hřišť na svém území. Tentokrát byla dokončena kompletní obměna dětského hřiště v ulici Baráčnická, které bylo vybudováno v roce 2006.

Důležité odkazy