Dovybavení JSDH Božtěšice - projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje

Dovybavení JSDH Božtěšice - projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje
7.3.2024
V roce 2023 se podařilo na základě žádosti získat z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných.....

 

Dovybavení JSDH Božtěšice - projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje - oblast podpory “Vybavení jednotky osobními nebo společnými ochrannými prostředky k zásahu“

V roce 2023 se podařilo na základě žádosti získat z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ dotaci ve výši 90 150,00 tis. Kč.

Získané finanční prostředky byly na začátku roku 2024 použity v souladu s dotačními podmínkami k částečnému krytí nákladů na nákup osobních ochranných prostředků a věcných prostředků požární ochrany. Pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Božtěšicích byly pořízeny např. svítilny, přilby, kukly, nehořlavé funkční oděvy, řetězová pila apod. v celkové hodnotě 107 933,60 Kč.