Úpravy zeleně během léta

Úpravy zeleně během léta
10.8.2023
V současné době jsou objednány v některých lokalitách 3. a v některých již 4. seče s tím, že zhotovitelé dostali pokyny sekat s rozmyslem a pouze dle potřeby. Po deštích v minulých dnech předpokládáme rychlý nárůst porostu.

Probíhají menší zásahy do keřů - úpravy, většinou na základě požadavků občanů a odstraňování náletů, zejména pajasanů - např. v ul. Dvořákova, zde byly práce již dokončeny. Rovněž byly dokončeny velkoplošné úpravy profilu u komunikací, např. spojovací komunikace Habrovice - Strážky a  ul. Fibichova, vedoucí na Větruši.