Aktuality

Dětské hřiště a park Pod Školou

V listopadu 2020 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v ulici Pod Školou a proběhl nákup mobiliáře na dětské hřiště a do přilehlého parku.

Dětské hřiště - park Vrchlického sady

V létě roku 2020 bylo zrekonstruováno a rozšířeno dětské hřiště v parku Vrchlického sady a instalovány nové lavičky a koše v celé ploše parku, umístěném v městské části Klíše

Dětské hřiště a posezení Návětrná

Během roku 2020 byly na dětském hřišti v ulici Návětrná provedeny následující realizace.

Dětské hřiště a park Zahradní

Během roku 2020 na dětském hřišti a přilehlém prostranství v ulici Zahradní proběhlo několik realizací.