Aktuality

Obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ v parčíku v ulici K Vavřinečku

V letošním roce byla provedena obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury. Socha je umístěna v parčíku v ulici K Vavřinečku.

Otevření dětského hřiště v ulici Baráčnická po kompletní obměně herních prvků

Radnice Městského obvodu ÚL – město pokračuje neustále v obnově dětských hřišť na svém území. Tentokrát byla dokončena kompletní obměna dětského hřiště v ulici Baráčnická, které bylo vybudováno v roce 2006.

Podzimní výsadba cibulovin

Cibulky byly vysázeny v ulici Masarykova do záhonu, kde byly již strojově vysazeny lilie v roce 2020 a výsadba na ně navázala. Do země přišlo 14 tisíc ks cibulek v 7 druzích v té nejlepší kvalitě ( tulipány, narcisy, krokusy, modřence, ladoňky..)

Dokončení výsadby živého plotu v ulici Všebořická - Kosmonautů

V části ulic Všebořická a Kosmonautů byla dokončena výsadba živého plotu z habru obecného.

Realizované opravy schodišť a chodníků během léta

12. 6. 2023 byla zahájena oprava spojovacího schodiště v zeleni k č. p. 2430-7 na p. p. č. 1568-3 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. Malátova. Oprava byla dokončena 27.6. 2023.

Úpravy zeleně během léta

V současné době jsou objednány v některých lokalitách 3. a v některých již 4. seče s tím, že zhotovitelé dostali pokyny sekat s rozmyslem a pouze dle potřeby. Po deštích v minulých dnech předpokládáme rychlý nárůst porostu.

Milostivé léto 3

Oddlužovací akci Milostivé léto schválili zastupitelé na mimořádném zastupitelstvu. Akce navazuje na předchozí ročníky a umožňuje zbavit se určitých daňových dluhů.

Podzimní výsadba dřevin

V podzimním období r. 2022 proběhly plánované výsadby dřevin, většinou jako náhrada za pokácené stromy. Vysadilo se 160 ks stromů a cca 100 ks keřů, což je téměř dvojnásobek, než je obvyklé a to díky rekonstrukcím několika alejí.

Humboldtova vyhlídka - revitalizace prostoru vyhlídky a instalace lavice se zastíněním

Na jaře roku 2022 proběhla revitalizace prostoru Humboldtovy vyhlídky, kdy došlo k odstranění neperspektivních dřevin a otevření prostoru vyhlídky na Labské údolí, zároveň instalace akátové lavice se zastíněním a postavou pana Humboldta.

Výstavba altánu v Parku Republiky z participativního rozpočtu „Ústečané společně“

Na podzim roku 2022 proběhla revitalizace prostoru k odpočinku v Parku Republiky v centru města, kdy došlo k výstavbě altánu, v místě kde byl původní altán před mnoha lety zdemolován vandaly.