Realizované opravy schodišť a chodníků během léta

Realizované opravy schodišť a chodníků během léta
11.8.2023
12. 6. 2023 byla zahájena oprava spojovacího schodiště v zeleni k č. p. 2430-7 na p. p. č. 1568-3 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. Malátova. Oprava byla dokončena 27.6. 2023.

1.7. 2023 začaly práce na opravě schodiště v zeleni u přechodu pro chodce k ZŠ SNP 6 na p. p. č. 1941/1 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. SNP.

Od 13. 7.  do 28. 7. 2023 proběhla oprava povrchu chodníků oddělených zeleným pásem podél komunikace mezi ul. Kpt. Jaroše a Vojnovičova, na p.p.č. 1332 a 1331 v k. ú. Bukov. Původní propadlá a rozlámaná betonová dlažba byla nahrazena betonovou zámkovou dlažbou v přírodní barvě, včetně výměny obrubníků.