Městský obvod se zapojil do projektu „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazivní druhy“

Městský obvod se zapojil do projektu „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazivní druhy“
12.1.2023
Na základě projektu „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazivní druhy“ se městský obvod v této věci zapojil do spolupráce s Fakultou životního prostředí ČZU. Cílem předmětného projektu je využívat do výsadeb veřejné zeleně druhy rostlin, které se samovolně nešíří do svého okolí, popř. do volné krajiny.

Do okrasných záhonů tedy byly osazeny druhy v ČR původní a zároveň nepůvodní, které ale nevykazují invazní aktivitu.

Naším úkolem bylo vytipovat vhodné lokality a poté zajišťovat následnou běžnou péči o výsadby a zajistit drobné úkony při realizaci zakládání záhonu (úklid a odvoz odpadu apod.).

Činnost fakulty spočívala ve vypracování návrhu a jeho realizaci. Společně se studenty fakulty jsme vybrali záhon u sídliště Spartakiádní, poblíž dětského hřiště. V září 2022 byl záhon založen a do záhonu o velikosti 50 m2  bylo vysazeno 1 875 ks  trvalek a cibulovin třiceti kultivarů.

Městský obvod na zbytku obdělané půdy založí v jarním období r. 2023 nový travní porost.