Oprava Kapličky v Božtěšicích

Oprava Kapličky v Božtěšicích
5.1.2023
Koncem léta roku 2022 byla dokončena oprava kapličky v Božtěšicích firmou Dstav – cz s.r.o.
Došlo k opravě fasády včetně změny barevného provedení, které dává vyniknout kráse stavby.
V roce předchozím, byla provedena oprava střechy a izolace zdiva kapličky.