Podzimní výsadba dřevin

Podzimní výsadba dřevin
3.2.2023
V podzimním období r. 2022 proběhly plánované výsadby dřevin, většinou jako náhrada za pokácené stromy. Vysadilo se 160 ks stromů a cca 100 ks keřů, což je téměř dvojnásobek, než je obvyklé a to díky rekonstrukcím několika alejí.

V ul. SNP se vysadilo hromadně 60 ks magnolií ( Magnolia sp.) do dvouřadé aleje, v ul. Jateční se vysadilo 13 ks Gleditsie (Gleditsia triacanthos), v ul. Textilní  12 ks jírovců (Aesculus hippocastanum), na Černé cestě se vysadilo 8 ks topolů ( Populus nigra "Italica" ) a 10 ks dubu letního (Quercus robur "Fastigiata"), provedla se kompletní výsadba 8 ks stromů ve Vrchlického sadech. Ostatní stromy se vysadily soliterně, či v menších skupinách.

Celkové náklady na výsadbu všech předmětných dřevin činily 977 000 Kč. I v této oblasti se odrazil nárůst cen za sadbový a pomocný materiál. Výsadby odborně provedli naši zhotovitelé na údržbu zeleně ve svěřených lokalitách.