Výlet č. 2

Na co se můžeme těšit na dnešním výletě? Podíváme se na zámek v Krásném Březně, zajdeme do tajemné rokle Pekelského potoka k vodopádu a překonáme stoupání do Žežic a Dobětic za krásnými výhledy.

Z Mírového náměstí pojedeme trolejbusem č. 51, nebo 57 na zastávku Krásné Březno (ze Všebořic přes Severní Terasu jede do této zastávky autobus č. 5). Přejdeme na druhou stranu a po pravé straně vstoupíme branou do příjemného parku, kde si můžeme zvenku prohlédnout nově opravený zámek a vedle stojící kostel sv. Floriána. Zámek zprava obejdeme a přes ulici Na Sklípku přejdeme na chodník, kde najdeme žlutou turistickou značku stezky pojmenované po Václavu Fričovi, zakladateli turistického kroužku v rámci spolku Polaban.  Po této značce obejdeme panelové sídliště až do uličky K Mlýništi, která začíná stoupat do romantické rokle Pekelského potoka. Kdo se chce podívat k vodopádu, sestoupí ze značené stezky vpravo dolů po pěšině a podél potoka proti proudu asi po 300 metrech k němu dojde. Cesta zde končí a musíme se vrátit zpět na značenou stezku stoupající stále vzhůru až na silnici směřující do Žežic. Na malé plošince u silnice, dnes silně zarostlé, byla původní Fričova vyhlídka, která je dosud na mapách vyznačena. Nad zatáčkou je znatelná pěšina do vrchu nad silnicí, po které dojdeme k betonovému základu stožáru, odkud se nám otevře výhledové panorama do labského údolí. Dole rozložené Krásné Březno a nad ním na druhé straně Labe ční kopce Českého středohoří od Kukly přes Vysoký Ostrý až po Rovný nad Trmicemi, nad labskými vrchy vykukuje v dáli Milešovka.

Vrátíme se dolů na silnici a stále po žluté značce dojdeme přes osadu Mlýniště do Žežic, kde si prohlédneme opravený kostel sv. Petra a Pavla z roku 1352, faru a několik lidových staveb s hrázděnými patry. Od rozcestníku na hezky upravené návsi sejdeme po stejné cestě zpět, ale teď už budeme sledovat modrou značku, která pod obcí odbočuje ze silnice na širokou zpevněnou cestu do Dobětic, cíle dnešního výletu. Během pohodlné cesty, ještě výše než je Fričova vyhlídka, se nám opět několikrát otevřou široké výhledy do malebného okolí se širokým labským údolím, protější stranu hluboko dole protékajícího Labe s mnoha vrcholy Českého středohoří a velkou část města od Krásného Března přes Mariánskou skálu až po sídliště v Doběticích. Před odjezdem do centra se můžeme plni dojmů ještě občerstvit v příjemné cukrárně v historickém objektu areálu Domova pro seniory.

Dnešní výlet není příliš náročný a je dlouhý přibližně 7 km.

https://mapy.cz