Výlet č. 3

Co nás čeká na dnešním výletě? Kus cesty půjdeme po dávné Solní stezce na Soudný vrch, na chvíli se zastavíme u středověkého popraviště a na závěr se rozhlédneme z vyhlídkové věže Větruše.

Na zastávce Mírové náměstí před hotelem Bohemia nastoupíme do autobusu č. 6 směr Chvalov. Vystoupíme na zastávce „Panorama“, odkud je nádherný výhled do kraje. Hluboko pod námi leží Trmice, za teplárnou táhnoucí se jezero Milada a za ní hradba Krušných hor táhnoucími se daleko na západ s dole v podhůří ležícími obcemi a městy.

Nepůjdeme směrem za odjíždějícím autobusem, ale vydáme se ještě o pár metrů výš horní silnicí ke křižovatce. Zde odbočíme vlevo a po červené turistické značce po chvíli opustíme silnici, která směřuje dolů do Hostovic. Polní cesta, u jejíž dolní části stojí opravený křížek, přejde ve zpevněnou vozovku, vedoucí otevřenou krajinou. Tento úsek cesty je součástí tzv. Solní stezky, po které se před dávnými lety přepravovala sůl z Německa do vnitrozemí Čech. Po levé straně cesty se několikrát otevře široký pohled na protější část města s Předlicemi, průmyslovými areály, Klíší a nad nimi ční v celé své délce Střížovický vrch a v dáli Krušné hory. Na louce pod rozcestím „Soudný vrch“ je další z panoramatických vyhlídek na město od Klíše až po sídliště v Doběticích. Na tomto místě se můžeme vyzkoušet ze znalosti jednotlivých částí města.

Cesta posléze začne klesat, zleva nás stíní lesní porost a po pravé straně přes ploty zahrad můžeme spatřit labské údolí s hradem Střekovem. Mineme odbočku k Humboldtově vyhlídce, na informační tabuli si přečteme o historii Solní stezky a sejdeme dolů do areálu Větruše. Zastavíme se na chvíli u pamětní desky, věnované Karlu Eichlerovi, který se zasloužil o postavení zámečku Větruše. Od turistického rozcestníku před tenisovými kurty se nejdříve půjdeme podívat ke středověkému popravišti, kde nás překvapí další hezká vyhlídka na město. Vrátíme se zpět a dnešní výlet za vyhlídkami zakončíme návštěvou vyhlídkové věže, kdo nechce, může se rozhlédnout z terasy, odkud je také velice pěkný pohled na město s protékajícím Labem, Mariánskou skálou a nesčetnými vrcholy Českého středohoří. Zážitky z výletu potom můžeme umocnit posezením v příjemné restauraci. A jak vůbec vznikl název Větruše? Hájkova kronika z 16. století praví, že na místě dnešní Větruše vystavěl v roce 826 jistý Labohoř hrad, který pojmenoval Wittrusch – Vitruš na počest své manželky. A kdo se chce více dozvědět o zámečku, který byl postaven v roce 1897 podle projektu známého ústeckého architekta a stavitele Alwina Köhlera, najde vyčerpávající informace na tabulích ve vstupní části do vyhlídkové věže.

Zpět do centra nás sveze lanovka, kdo se bojí, může sejít dolů po žluté značce až k hlavnímu nádraží ČD.

Dnešní výlet není náročný a je dlouhý necelých 5 km.

https://mapy.cz