Výlet č. 6

Co nás čeká na dnešním výletě? Podíváme se na Humboldtovu vyhlídku, rozhlédneme se ze Soudného vrchu, několik vyhlídek překvapí na trase k Vaňovskému vodopádu a Vrkoči a na nejvyšším místě budeme ohromeni až neskutečným pohledem téměř ze samotných nebes a to z Alžbětiny vyhlídky nad Vaňovem.

Jako výchozí místo můžeme zvolit hlavní nádraží Českých drah, odkud nás povede na Větruši žlutá turistická značka, nebo kdo se nechce hned na začátku cesty příliš zadýchat, je pro něj jako stvořená lanovka z obchodního centra Forum.

Od turistického rozcestníku se vydáme po zelené značce k Soudnému vrchu. Po překonání několika desítek výškových metrů přijdeme ke směrovce, která nám ukáže, kudy dojdeme k Humboldtově vyhlídce do labského údolí s hradem Střekovem. Vrátíme se zpět na značenou cestu a další vyhlídka je po chvíli ze Soudného vrchu. Směrem od západu po východ a na sever je pod námi rozloženo město Ústí nad Labem. Značka nás posléze zavede do lesa a pohodlnou cestou, z níž je na několika místech pěkný výhled do labského údolí dojdeme k Vaňovskému vodopádu a níž pod ním je odbočka na upravenou vyhlídku skalního masivu Vrkoče. Abychom se neopakovali, co uvidíme, to si necháme jako překvapení.

Po odpočinku a pokoukání se vrátíme po zelené značce zpět směrem k Větruši až k rozcestí „Nad Vaňovem“. Zde odbočíme vlevo na žlutou značku a prudce do kopce, cestou dříve výstižně pojmenovanou Nebeské schůdky, dojdeme do obce Podlešín s nově opravenou kapličkou. Dále budeme pokračovat vlevo po žluté značce na konec obce a posléze otevřenou krajinou až k hraně lesa, kde je odbočka k vyhlídce na Vaňovské skále (449 m, o 29 m výš, než je Erbenova vyhlídka), našimi předchůdci pojmenovanou jako Alžbětina. Zde chvíli budete snít o tom, jaké by to bylo krásné, mít křídla a rozletět se nad krajem, kde hluboko pod námi teče líně Labe k městu, sevřené okolními stráněmi a kopci Českého středohoří. Ruch dole s jedoucími vlaky a auty připomínající svět liliputů nás nechává klidnými, jako by se nás ani netýkal. Nezapomeňte ale na opatrnost, vyhlídka není nijak zabezpečena.

Až si dostatečně zameditujeme, vydáme se zpět k silnici, a vlevo po žluté dojdeme k rozcestí „Odbočka ke skalám nad Labem“. Před námi je poslední, ale dlouhý sestup po modré značce do Vaňova, kde modrá značka končí u zastávky MHD naproti restauraci Kotva. Cestou mineme odbočku ke dvojici skal Milenci a níže k Josefínce na Panenské skále, kde je vyhlídka do labského údolí. Oba zajímavé skalní útvary stojí za navštívení, odbočky k nim jsou dlouhé asi 600 metrů, ale jsou v náročném terénu a je nutné zvážit svoje fyzické možnosti.

Až se vrátíme domů po pěkném výletě plni dojmů, věnujme malou vzpomínku vojákům c. a k. 9. zákopnickému (ženijnímu) praporu, kteří v potu tváře v průběhu roku 1916 postavili turistickou cestu u Vaňovského vodopádu. Na začátku odbočky k vyhlídce na Vrkoč je po pravé straně dole v opěrné zdi zabudován pamětní kámen, připomínající tento historický okamžik.

Dnešní výlet je dlouhý přibližně 11 km a je vhodný pro zdatnější turisty.

https://mapy.cz