Ekonomický odbor

  • Zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – město.
  • Vykonává činnosti spojené se správou místních daní a poplatků v souladu se Statutem na území MO ÚL – město.
  • Vykonává správu a kontrolu dle zákona o loteriích v souladu se Statutem na území MO ÚL – město.
  • Vede kompletní účetní agendu MO ÚL – město.
  • Vede mzdovou a personální agendu MO ÚL – město.
  • Vede a vymáhá pohledávky MO ÚL – město včetně dlužných částek na základě pravomocných exekučních titulů Komise k projednávání přestupků MO ÚL – město.
  • Sleduje a zajišťuje vymáhání pohledávek na nájemném u pozemku a sleduje vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor.
  • Eviduje žaloby podané MO ÚL – město.