Co se nám povedlo společně

Podzimní výsadba dřevin

V podzimním období r. 2022 proběhly plánované výsadby dřevin, většinou jako náhrada za pokácené stromy. Vysadilo se 160 ks stromů a cca 100 ks keřů, což je téměř dvojnásobek, než je obvyklé a to díky rekonstrukcím několika alejí.

Humboldtova vyhlídka - revitalizace prostoru vyhlídky a instalace lavice se zastíněním

Na jaře roku 2022 proběhla revitalizace prostoru Humboldtovy vyhlídky, kdy došlo k odstranění neperspektivních dřevin a otevření prostoru vyhlídky na Labské údolí, zároveň instalace akátové lavice se zastíněním a postavou pana Humboldta.

Výstavba altánu v Parku Republiky z participativního rozpočtu „Ústečané společně“

Na podzim roku 2022 proběhla revitalizace prostoru k odpočinku v Parku Republiky v centru města, kdy došlo k výstavbě altánu, v místě kde byl původní altán před mnoha lety zdemolován vandaly.

Obnova dětských hřišť v roce 2022

V roce 2022 proběhly drobné investice na dětských hřištích v Městském obvodu ÚL – město

Městský obvod se zapojil do projektu „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazivní druhy“

Na základě projektu „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazivní druhy“ se městský obvod v této věci zapojil do spolupráce s Fakultou životního prostředí ČZU. Cílem předmětného projektu je využívat do výsadeb veřejné zeleně druhy rostlin, které se samovolně nešíří do svého okolí, popř. do volné krajiny.

Oprava Kapličky v Božtěšicích

Koncem léta roku 2022 byla dokončena oprava kapličky v Božtěšicích firmou Dstav – cz s.r.o.
Došlo k opravě fasády včetně změny barevného provedení, které dává vyniknout kráse stavby.
V roce předchozím, byla provedena oprava střechy a izolace zdiva kapličky.

Nové sportovní a herní prvky na hřištích

Na podzim roku 2020 byla rozšířena venkovní tělocvična v ulici Hornická o tři cvičební stroje a parkurový přeskok od firmy COLMEX s.r.o., cena zakázky činí 244 430 Kč.

Dětské hřiště SNP a Hoření

V létě roku 2020 byla na žádost občanů Skřivánku zrekonstruována dětská hřiště v ulicích SNP a Hoření.

Dětské hřiště a park Pod Školou

V listopadu 2020 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v ulici Pod Školou a proběhl nákup mobiliáře na dětské hřiště a do přilehlého parku.

Dětské hřiště - park Vrchlického sady

V létě roku 2020 bylo zrekonstruováno a rozšířeno dětské hřiště v parku Vrchlického sady a instalovány nové lavičky a koše v celé ploše parku, umístěném v městské části Klíše