Hlavní zprávy

Barevná živoucí přehlídka na Masarykově ulici

Během loňského roku bylo strojově v ulici Masarykova vysazeno 14 000 ks okrasných cibulovin. Jejich krásné barvy můžete vidět právě nyní.

Informace o plánované výluce Správy železnic, s.o. na železniční trati č. 072 - duben 2024

Výlukový jízdní řád platný od 13. dubna 2024 (sobota), 19:10 hodin do 14. dubna 2024 (neděle)14:10 hodin pro trať 072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem

Veřejné projednání záměru vybudování rekreačního přístaviště ve Vaňově

Pozvánka na veřejné projednání záměru vybudování rekreačního přístaviště ve Vaňově dne 25.4.2024 od 16:00 hodin v objektu bývalé rastaurace Kotva - Pražská 104

Provedení řezu aleje javorů v ulici Pasteurova

Ve dnech 4. a 5. 3. 2024 byl proveden řez aleje javorů v ul. Pasteurova. Z cca 29 ks javorů byly odstraněny zejména části zasahující k domům a bylo provedeno prosvětlení v rámci možností.

Dovybavení JSDH Božtěšice - projekt byl spolufinancován z dotace Ústeckého kraje

V roce 2023 se podařilo na základě žádosti získat z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných.....

Obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ v parčíku v ulici K Vavřinečku

V letošním roce byla provedena obnova kulturní památky „socha sv. Jana Nepomuckého“ s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury. Socha je umístěna v parčíku v ulici K Vavřinečku.

Otevření dětského hřiště v ulici Baráčnická po kompletní obměně herních prvků

Radnice Městského obvodu ÚL – město pokračuje neustále v obnově dětských hřišť na svém území. Tentokrát byla dokončena kompletní obměna dětského hřiště v ulici Baráčnická, které bylo vybudováno v roce 2006.

Podzimní výsadba cibulovin

Cibulky byly vysázeny v ulici Masarykova do záhonu, kde byly již strojově vysazeny lilie v roce 2020 a výsadba na ně navázala. Do země přišlo 14 tisíc ks cibulek v 7 druzích v té nejlepší kvalitě ( tulipány, narcisy, krokusy, modřence, ladoňky..)

Dokončení výsadby živého plotu v ulici Všebořická - Kosmonautů

V části ulic Všebořická a Kosmonautů byla dokončena výsadba živého plotu z habru obecného.

Realizované opravy schodišť a chodníků během léta

12. 6. 2023 byla zahájena oprava spojovacího schodiště v zeleni k č. p. 2430-7 na p. p. č. 1568-3 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. Malátova. Oprava byla dokončena 27.6. 2023.